aktualności

Kto w Polsce będzie mógł uprawiać konopie włókniste, a kto medyczną marihuanę ? Kolejny ważny krok w Sejmie!

2022-02-10 09:29:03 Inga

9 lutego Sejm uchwalił dwie ustawy dotyczące produkcji marihuany medycznej w Polsce. Teraz dokumenty czekają na zatwierdzenie przez Senat, a następnie na podpis Prezydenta. Najważniejszą kwestią dla naszej branży, jaka została zawarta w rozporządzeniu, jest podniesienie limitu THC w konopiach włóknistych z 0,20% do 0,30%.

pl.wikipedia.org
pl.wikipedia.org

Pierwsza ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, dotyczy wsparcia rozwoju upraw maku i konopi włóknistych, przy jednoczesnym uwzględnieniu nadrzędnego celu, jakim jest przeciwdziałanie narkomanii.

Co to oznacza dla branży konopnej?

Zgodnie z zarządzeniem, uprawa konopi włóknistych może być prowadzona:

- na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne, farmaceutyczne i energetyczne;
- na potrzeby nasiennictwa i naukowo-badawcze;
- w celu hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów;
- na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne;
- na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin.

 
Dodatkowo, uprawa na potrzeby włókiennicze, energetyczne oraz w celu rekultywacji i remediacji gruntów może być prowadzona również na potrzeby własne.

Powierzchnia uprawy konopi włóknistych na potrzeby własne, nie może przekroczyć 1 ha rocznie.

Warunkiem uprawy konopi włóknistych lub skupu konopi włóknistych od producenta tej rośliny jest uzyskanie wpisu do rejestru producentów konopi włóknistych oraz instytucji prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych.
 
W akcie prawnym pojawiły się również wytyczne dotyczące warunków, jakie musi spełniać osoba chcąca uprawiać konopie włókniste lub osoba chcąca kupić je od producenta. Taki przedsiębiorca nie mógł być wcześniej karany za nielegalną uprawę konopi bądź zabór w celu przywłaszczenia środków odurzających, czy substancji psychotropowych (art. 63,64,65).
 
Wpisu, czy też odmowy dokonania wpisu bądź jakiekolwiek zmiany do rejestru konopi włóknistych będzie dokonywał dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przyszli producenci taki wniosek będą mogli złożyć poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej Krajowego Ośrodka. 
 

Druga ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, reguluje kwestie dotyczące upraw i zbioru konopi innych niż włókniste w celu uzyskania surowca farmaceutycznego.

 
Zgodnie z ustawą, za produkcje konopi do celów medycznych będą odpowiadały krajowe instytuty badawcze. Wniosek o wydanie pozwolenia będzie je kosztował 750 zł, a zmiana zezwolenia - 350 zł. Pieczę nad uprawami będzie sprawował wojewódzki inspektor farmaceutyczny.
 
Zgodnie z tym rozporządzeniem, uprawa konopi innych niż włókniste oraz ich zbiór, mogą być prowadzone, po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, przez instytut badawczy, nadzorowany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Przed wydaniem zezwolenia Główny Inspektorat Farmaceutyczny, będzie konsultował z komendą wojewódzką policji.
 

Zgodnie z ustawą, poziom psychoaktywnego THC w surowcu roślinnym będzie wynosił 0,3 proc., a nie tak jak do tej pory 0,2 proc.

Taka modyfikacja przepisu w znacznym stopniu ułatwi producentom konopnym prowadzenie upraw, a co za tym idzie - powiększy się skala działalności. Chociaż tak naprawdę, podniesienie poziomu THC do 0,3 proc. determinuje przyjęta już przez Unię Europejską Wspólna Polityka Rolna, która ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.

Rozwiązanie, jakie wprowadza ustawa spowoduje, że Polska nie będzie uzależniona wyłącznie od surowca sprowadzanego z zagranicy. Pacjenci mają również nadzieję, że konopie uprawiane w Polsce będą miały niższą cenę, co pozytywnie wpłynie na koszt terapii marihuaną medyczną.

Dziękujemy że przeczytałeś ten artykuł do końca.

Powstał on z myślą właśnie o Tobie, o ludziach, dla których ważna jest niezależna i rzetelna informacja i to, że dostęp do wszystkich treści tutaj publikowanych jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje, ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Tobie oraz innym naszym czytelnikom. Jeśli masz ochotę wesprzeć niezależne dziennikarstwo w Polsce, możesz to zrobić poprzez dobrowolną wpłatę. Wystarczy, że wybierzesz jedną z poniższych opcji. Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu erakonopi.pl
Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal.

Przeglądaj zasoby EraKonopi.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ