Regulamin i Polityka Prywatności

2007-02-03 08:33:35 redakcja

1.

Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez polską wersję językową portalu Erakonopi.pl, będącego własnością Mallhattan LTD, spółki brytyjskiej, zarejestrowanej pod numerem 08454948, 590 Kingston Road, London, England, SW20 8DN.  Której polska redakcja mieści się pod adresem: Al. Wolności 17a/35 62-800 Kalisz, na rzecz jego użytkowników, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego dokonywania wpisów – artykułów, zapowiedzi, ogłoszeń, firm i instytucji, a także zapoznawania się z publikowanymi treściami, komentowania artykułów oraz zamieszczania zdjęć na stronach Portalu. W/w adres jest jednocześnie adresem korespondencyjnym dedykowanym dla wszelkich kwestii związanych z polską wersją portalu erakonopi.pl.

Adres mailowy redakcji to: redakcja@erakonopi.pl

1.a. Znak towarowy erakonopi.pl jest zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP i posługiwanie się nim podlega ochronie prawnej

1.b. Erakonopi.pl jest tytułem prasowym, należącym do grupy portali prowadzonych przez spółkę Mallhattan LTD.  zgłoszonym do rejestracji w Sądzie Rejonowym w Kaliszu, 

1.c. Zastrzeżenie odnośnie zdrowia: Redakcja portalu erakonopi.pl dokłada wszelkich starań, żeby publikowane informacje były rzetelne, sprawdzone i oparte na prawdzie. Mimo bardzo licznych świadectw wskazujących na pozytywny wpływ kanabinoidów na stan zdrowia, należy kierować się w ich stosowaniu własnym rozsądkiem oraz w przypadku jakichkolwiek schorzeń polegać ZAWSZE na konsultacji z lekarzem. 

1.d. Aktualny stan prawny: Redakcja portalu nie propaguje żadnych działań naruszających aktualne przepisy prawne dotyczące szczególnie środków zawierających powyżej 0,02% THC

1.e. Właścicielem portalu ( koncepcji, rozwiązania technicznego, treści), jest Mallhattan LTD, spółka zarejestrowana zgodnie z prawem brytyjskim, 590 Kingston Road, London, England, SW20 8DN. 

1.f. Wszelkie działania związane z reklamami, tworzeniem treści odnoszące się do wersji polskiej, właściciel portalu erakonopi.pl przekazał na zasadzie wyłączności firmie EJ! s.c. z siedzibą w Kaliszu, al. Wolności 17a/35, 62-800 Kalisz

 

2.

Dostęp do Portalu erakonopi.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z użytkowników, którzy założyli uprzednio konto w Portalu internetowym erakonopi.pl mogą używać na stronach Portalu zarezerwowanych dla nich loginów. erakonopi.pl może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów oraz zdjęć na stronach Portalu od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w Portalu erakonopi.pl.

3.

Użytkownik Portalu erakonopi.pl publikuje swoje teksty, zdjęcia i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. erakonopi.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i zdjęcia zamieszczane przez użytkowników na stronach Portalu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Wydawac i redkacja nie ponoszą odpowiedzialności za treść publikowanych na portalu reklam oraz treści ogloszeń.

4.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu erakonopi.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Etykiety oraz propagujących przemoc, łamanie prawa oraz posługiwanie się substancjami odurzającymi.

5.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu erakonopi.pl komentarzy, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 polskiego Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 polskiego Kodeksu karnego), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego). Komentarze zawierają informacje o adresie IP osoby komentującej. 

6.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu erakonopi.pl komentarzy, które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.).

7.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu erakonopi.pl komentarzy oraz treści, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

8.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu erakonopi.pl przekazów reklamowych oraz komentarzy, które zawierają linki do prywatnych stron www.

9.

Redakcja erakonopi.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa na Portalu erakonopi.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie Portalu erakonopi.pl przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez erakonopi.pl zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora Portalu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

Publikując dowolne informacje ( teksty , zdjęcia, rysunki i inne) na portalu erakonopi.pl , użytkownik wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie, w tym również edytowanie treści opublikowanych przez niego  informacji przez redakcje portalu, w szczególności w celu publikacji w mediach współpracujących z erakonopi.pl

Publikacja treści dodanych przez użytkowników portalu, uznanych przez redakcję za komercyjne, może odbyć się po ustaleniach z Działem Reklamy portalu.

Publikacje dokonywane przez użytkowników portalu erakonopi.pl są dokonywane przez nich nieodpłatnie. Każde opublikowanie przez użytkownika portalu erakonopi.pl treści oznacza akceptację tego regulaminu.

10.

Dane osobowe: Redakcja erakonopi.pl nie pobiera danych osobowych innych niż: adres IP, imię, nazwisko, adres mailowy użytkownika. Dane te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania konta użytkownika na portalu. Redakcja nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Portalu erakonopi.pl innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Każdy użytkownik portalu ma prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych, zgodnie z ustawą RODO

11.

Redakcja erakonopi.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

12.

Redakcja erakonopi.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Portalu erakonopi.pl oraz możliwości usuwania artykułów i zdjęć na Portalu Calsia.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

13.

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. erakonopi.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

14.

REGULAMIN KONKURSÓW PORTALU erakonopi.pl

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy na Portalu erakonopi.pl: zasady ich publikowania, emitowania i rozwiązywania.

§ 2

Organizatorem konkursów jest redakcja Portalu erakonopi.pl. W przypadku konkursów sponsorowanych współorganizatorem konkursu jest fundator nagrody.

§ 3

1. Regulamin dotyczy wyłącznie konkursów publikowanych na Portalu erakonopi.pl. Za treści publikowane w konkursach odpowiada redakcja Portalu. 

2. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach pod artykułem konkursowym.

§ 4

W każdym publikowanym artykule konkursowym powinny być wymienione nagrody możliwe do zdobycia, sposób rozstrzygnięcia konkursu oraz termin jego rozwiązania. Nie ma możliwości uzyskania ekwiwalentu finansowego dla żadnej z nagród.

§ 5

1. W konkursie biorą udział osoby fizyczne, pełnoletnie zamieszkałe w Polsce, które wysłały zgłoszenie konkursowe drogą mailową na adres wskazany w artykule. 

2. Zgłoszenie konkursowe musi spełniać wymagania formalne: 

- musi być wysłane na właściwy adres e-mail 

- właściwie zatytułowane

- w treści zawierać odpowiedź konkursową oraz imię i nazwisko wysyłającego zgłoszenie.

- osoba zgłaszająca się do konkursu, wyraża zgodę na opublikowanie jej nazwiska w wypadku uzyskania nagrody. Nazwisko może być usunięte w dowolnym momencie na prośbę zainteresowanego, zawierającą link do danego artykułu.

3. Udział w konkursach jest bezpłatny.

4. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Portalu oraz współorganizatora.

5. W konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie konkursowe wysłane przez czytelnika Portalu. 

6. Wszystkie zgłoszenia, budzące zastrzeżenia redakcji Portalu co do autentyczności bądź uczciwości czytelnika nie będą brały udziału w konkursie. 

7. W konkursie nie biorą udziału zgłoszenia konkursowe przesłane po terminie wyznaczonym przez redakcję w artykule.

§ 6

1. Wyłączne prawo do rozstrzygnięcia konkursu ma redakcja Portalu. O zwycięstwie w konkursie decyduje komisja konkursowa składająca się co najmniej dwóch osób z zespołu redakcyjnego erakonopi.pl. Dokonuje ona oceny merytorycznej odpowiedzi nadesłanych na konkurs i wyłania zwycięzców oceniając odpowiedzi.

2. W przypadku rozwiązania konkursu zasadą „kto pierwszy ten lepszy” – wygrywa czytelnik, którego zgłoszenie konkursowe z prawidłową odpowiedzią jako pierwsze wpłynęło do redakcji. Zgłoszenie musi spełniać wymogi formalne.

3. W przypadku rozwiązania konkursu drogą wyboru spośród prawidłowych odpowiedzi – konkurs wygrywa osoba, która została wybrana przez komisję konkursową, z listy wszystkich zgłoszeń konkursowych z prawidłową odpowiedzią. Zgłoszenie musi spełniać wymogi formalne.

4. Lista osób nagrodzonych publikowana jest w dniu rozwiązania konkursu w artykule.

5. O sposobie odbioru nagród redakcja informuje zwycięzców drogą mailową.

6. Nagrodę może odebrać wyłącznie zwycięzca. Redakcja Portalu lub współorganizator może wymagać od zwycięzcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu w celu ustalenia tożsamości.

§ 7

Redakcja erakonopi.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osób nadsyłających zgłoszenia konkursowe innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dane dotyczą.

§ 8

Redakcja erakonopi.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursów.

§ 9

Redakcja erakonopi.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Portalu erakonopi.pl oraz możliwości usuwania konkursów i zdjęć na Portalu erakonopi.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

§ 10

erakonopi.pl jako organizator Konkursu, realizuje konkurs na mocy umowy podpisywanej z Fundatorem nagród lub nagrody.

15.

Polityka prywatności portalu erakonopi.pl

1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu jest EJ! s.c. Al. Wolności 17a/35 62-800 Kalisz

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego 

2. Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi 

3. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

 

Przeglądaj zasoby EraKonopi.pl

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ