ekologia & zrównoważony rozwój

Ul pszczeli wykonany z paździerzy konopnych! Jakie zalety ma takie rozwiązanie?

2023-05-26 11:30:00 red. za Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Ekologia i rozwiązania sprzyjające naszemu środowisku są stosowane w wielu dziedzinach naszego życia - od sztuki po uprawy i hodowlę. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wykonał ul pszczeli z kompozytu wapna i paździerzy konopnych.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Ul pszczeli wykonany został w technologii produkcji pozwalającej na połączenie paździerzy konopnych z zaprawą wapienną. Paździerze konopne są to zdrewniałe cząstki lignocelulozowe o wydłużonym kształcie, powstające w procesie wydobycia włókna ze słomy konopnej. Paździerze konopne stanowią około 75% masy rośliny.
 
Skład chemiczny paździerzy to: celuloza (ok. 49%), lignina (ok. 28%), pentozany (ok. 17%) i inne tj. pektyny, woski i tłuszcze. Wapno jest naturalnym ośrodkiem odkażającym, posiadającym właściwości antyseptyczne. Niszczy zarodniki pleśni, pozwala także utrzymać korzystny poziom wilgotności w powietrzu.
 
𝗥𝗼𝘇𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗮𝗱𝗮 𝗻𝗮𝘀𝘁𝗲̨𝗽𝘂𝗷𝗮̨𝗰𝗲 𝘇𝗮𝗹𝗲𝘁𝘆:
 
- paździerze konopne są naturalnym surowcem roślinnym, który poprawia warunki bytowe pszczół. Zapewniają dobrą wentylację, zapobiegają powstawaniu pleśni i wilgoci. Wapno jest naturalnym ośrodkiem odkażającym, posiadającym właściwości antyseptyczne;
- paździerze konopne połączone z wapnem nie nasiąkają wodą, a żyjące w nim pszczoły nie mają tendencji do zgryzania ścianek i innych powierzchni wewnątrz ula;
- kompozyt wapienno-paździerzowy zapewnia trwały mikroklimat, poprawiając warunki izolacyjne, termiczne i wentylacyjne;
- zastąpienie tradycyjnie stosowanych materiałów odtwarzalnymi surowcami roślinnymi wpływa na ochronę środowiska naturalnego – surowce po okresie użytkowania można w łatwy sposób poddać utylizacji.
 
Na jeden ul składają się dwa korpusy wykonane w technologii wapienno paździerzowej. Dennica, daszek oraz dwie powałki są elementami drewnianymi. Technologia produkcji uli konopnych opracowana została w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu.
 
Instytut jest interdyscyplinarną jednostką badawczą o znaczeniu międzynarodowym, zajmującą się kompleksowymi badaniami nad pozyskiwaniem i przerobem naturalnych surowców włóknistych oraz zielarskich.
 
Osoby zainteresowane technologią produkcji uli pszczelich zapraszamy do kontaktu: sekretariat@iwnirz.pl
 
Projekt prac przedwdrożeniowych „Opracowanie konstrukcji ula pszczelego z kompozytu wapna i paździerzy konopnych” zrealizowany w ramach Programu „𝗜𝗻𝗸𝘂𝗯𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘄𝗮𝗰𝘆𝗷𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶 𝟰.𝟬”.

Dziękujemy że przeczytałeś ten artykuł do końca.

Powstał on z myślą właśnie o Tobie, o ludziach, dla których ważna jest niezależna i rzetelna informacja i to, że dostęp do wszystkich treści tutaj publikowanych jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje, ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Tobie oraz innym naszym czytelnikom. Jeśli masz ochotę wesprzeć niezależne dziennikarstwo w Polsce, możesz to zrobić poprzez dobrowolną wpłatę. Wystarczy, że wybierzesz jedną z poniższych opcji. Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu erakonopi.pl
Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal.

Przeglądaj zasoby EraKonopi.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ