aktualności

Rejestr upraw i skupu konopi włóknistych będzie prowadzony przez dyrektora oddziału terenowego KOWR - nowe przepisy lada dzień wejdą w życie

2022-04-27 08:00:00 Inga

Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, obowiązek monitorowania upraw i skupu maku oraz konopi włóknistych został przeniesiony na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Był to jeden z zapisów, jaki znalazł się w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie 7 maja 2022 r. 

pexels.com
pexels.com

Do tej pory producent i podmiot skupujący mak lub konopie włókniste co roku składali wnioski, wraz z całą dokumentacją, do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast lub marszałków województw o wydanie decyzji upoważniającej do uprawy lub skupu maku lub konopi włóknistych. Z kolei za określenie powierzchni upraw odpowiedzialny był sejmik województwa.

Natomiast, zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, rejestr maku i konopi włóknistych będzie prowadzony przez dyrektora oddziału terenowego KOWR - właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres podmiotu. Dzięki takiemu systemowi będzie możliwe prowadzenie rejestru skupiającego wszystkich uczestników tych rynków.

Zaletami nowych przepisów będzie szybka rejestracja; zniesienie ograniczenia powierzchniowego, regionalnego oraz czasowego w wydawanym zaświadczeniu; zniesienie obowiązku uzyskania corocznego zezwolenia; rozszerzenie przeznaczenia i celów, na jakie będzie wykorzystywany mak lub konopie włókniste; umożliwienie uprawy maku i konopi włóknistych na potrzeby własne, ale nie więcej niż 1 ha rocznie. Zdaniem prawodawców ma to ułatwić podmiotom prowadzenie działalności w zakresie uprawy i skupu maku lub konopi włóknistych.

Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu konopi włóknistych jest uzyskanie wpisu do rejestru konopi włóknistych, prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować konopie włókniste.

 

W celu uzyskania wpisu do rejestru konopi włóknistych, przedsiębiorca, który chce założyć działalność gospodarczą dotyczącą uprawy lub skupu konopi włóknistych musi złożyć:

  • Wniosek o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych lub
  • Wniosek o wpis podmiotu skupującego do rejestru konopi włóknistych

do właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, który zamierza uprawiać lub skupować konopie włókniste.

Wpis do rejestru konopi włóknistych dokonywany jest jednorazowo.

Wniosek o wpis do rejestru konopi włóknistych należy złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych oraz jednocześnie przed ich planowanym wysiewem. Taka sama zasada dotyczy działalności w zakresie skupu konopi włóknistych.

Podmiot, który złożył wniosek i spełnił wymogi, zostaje wpisany do rejestru konopi włóknistych na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR. Oprócz tego, osoba prowadząca skup konopi włóknistych musi do końca lipca br. przekazywać właściwemu dyrektorowi oddziału KOWR na piśmie informacje o zawartych umowach na dostarczanie konopi włóknistych, zgodnie ze stanem na dzień 15 lipca br.

Wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, oraz wydane przez marszałka województwa zezwolenia na skup konopi włóknistych, zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Ustawa wchodzi w życie 7 maja 2022 roku.

Dziękujemy że przeczytałeś ten artykuł do końca.

Powstał on z myślą właśnie o Tobie, o ludziach, dla których ważna jest niezależna i rzetelna informacja i to, że dostęp do wszystkich treści tutaj publikowanych jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje, ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Tobie oraz innym naszym czytelnikom. Jeśli masz ochotę wesprzeć niezależne dziennikarstwo w Polsce, możesz to zrobić poprzez dobrowolną wpłatę. Wystarczy, że wybierzesz jedną z poniższych opcji. Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu erakonopi.pl
Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal.

Przeglądaj zasoby EraKonopi.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ