Konkursy

Regulamin konkursu "Wejściówki na Festiwal Wibracje"

2021-07-12 10:30:00 redakcja

Konkurs trwa do poniedziałku, 19 lipca , do godz 12 i jest bardzo prosty: trzeba dotrzeć do jak największej ilości osób z informacją o portalu Erakonopi.pl i opisać co i jak udało Ci się zrobić. Dwa najlepsze opisy wygrywają PIĘCIODNIOWĄ WEJŚCIÓWKĘ na Festiwal Wibracje. Rozwiazanie konkursu w poniedziałek o 16:00, żeby szczęśliwcy mieli czas się zapakować. 

fot. Festiwal Wibracje
fot. Festiwal Wibracje

Facebook określa wyraźnie, że nie wolno tworzyć konkursów polegających na "polubianiu" czy "udostępnianiu" , a z drugiej strony celem takich konkursów jest dotarcie do jak największej ilości osób. Dlatego w regulaminie tego konkursu nie określamy JAKIM DROGAMI dotrzecie z informacją o Erakonopi.pl do jak największej ilości ludzi. Ciekawi jesteśmy Waszej kreatywności.

 

A oto regulamin:

 

Regulamin konkursu portalu Erakonopi.pl – wejściówki na Festiwal Wibracje

 

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu jest portal EraKonopi.pl z siedzibą w Kaliszu, Al Wolności 17a/35,

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. Festiwalu Wibracje

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

Warunki uczestnictwa

 

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest bycie wśród lubiących fanpage EraKonopi.pl.

7. Konkurs trwa od 14 lipca do 20 lipca 2021 do godziny 12:00.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage EraKonopi.pl 20 lipca o godzinie 16:00

9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/EraKonopi .

 

Zadanie konkursowe

 

10. Zadanie konkursowe polega na tym:

a. dotrzyj do jak największej ilości osób z informacją o portalu Erakonopi.pl stosując dowolnie wybrane metody

b. opisz w prywatnej wiadomości wysłanej do naszego fanpage do ilu osób udało Ci się dotrzeć - do poniedziałku 20 lipca do godz 12:00. Bądź kreatywny. Napisz co zrobiłeś i do ilu osób udało Ci się dotrzeć. Dwa najlepsze opisy wygrywają.

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

12. W konkursie zostanie wyłonionych 2 zwycięzców.

13. Jury konkursu wybierze dwa najlepsze opisy własnych dokonań w dotarciu do jak największej ilości osób z informacją o portalu EraKonopi.pl.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

17. Nie ma możliwości zamiany wygranej na ekwiwalent pieniężny

 

Nagroda

 

17. Nagrodą w konkursie jest PIĘCIODNIOWA wejściówka na Festiwal Wibracje.

18. Nagrodę można odebrać w punkcie wejściowym Festiwalu od dnia jego rozpoczęcia.

19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do ostatniego dnia trwania Fesiwalu Wibracje, tj: 25 lipca 2021, po tym czasie Nagroda traci ważność.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

 

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: jacek@erakonopi.pl.

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Konkurs Wibracje.

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 

Obowiązek informacyjny

 

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest portal Erakonopi.pl z siedzibą w Kaliszu, Al. Wolności 17a/35. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: jacek@erakonopi.pl.

 

28. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku

 

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 

Postanowienia końcowe

 

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 

Dziękujemy że przeczytałeś ten artykuł do końca.

Powstał on z myślą właśnie o Tobie, o ludziach, dla których ważna jest niezależna i rzetelna informacja i to, że dostęp do wszystkich treści tutaj publikowanych jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje, ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Tobie oraz innym naszym czytelnikom. Jeśli masz ochotę wesprzeć niezależne dziennikarstwo w Polsce, możesz to zrobić poprzez dobrowolną wpłatę. Wystarczy, że wybierzesz jedną z poniższych opcji. Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu erakonopi.pl
Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal.

Przeglądaj zasoby EraKonopi.pl

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ