artykuł partnerski

Uprawa, przetwórstwo i zastosowanie konopi - to nowy kierunek studiów podyplomowych

2021-09-17 17:38:26 reklama@erakonopi.pl

W roku akademickim 2021/22 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie uruchamia pierwszy w Polsce kierunek studiów podyplomowych: „Uprawa, przetwórstwo i zastosowanie konopi”. Jako wykładowcy zostali zaproszeni specjaliści zajmujący się różnymi aspektami związanymi z tą rośliną.

fot. pexels
fot. pexels

Samia Al - Harmeri zwana Doktorką Konopna prowadzić będzie wykłady dotyczące medycznego zastosowania konopi. Ewa Gryt – pionierka w branży konopnej, która założyła jedną z najstarszych marek Dobre Konopie poprowadzi zajęcie dotyczące kosmetycznego zastosowania konopi. Iza Rutkowska będzie wykładać oznaczanie składników czynnych w konopiach.

Studia podyplomowe, będą prowadzone w trzech głównych obszarach: uprawa, przetwórstwo i zastosowanie.

Program został jednak przygotowany tak, aby uwzględnić jak najszerszy zakres wiedzy dotyczącej konopi.

Będziemy dzielić się wiedzą na tematy ogólne, takie jak botanika konopi czy biochemia składników czynnych konopi przez tematykę związaną z tym, jak konopie realizują założenia zrównoważonego rozwoju do historii zastosowań konopi przez człowieka. 

Dużo uwagi poświęcimy prawodawstwu konopnemu w Polsce, ale też na świecie, w tym procesom rejestracji produktów konopnych. 

Będziemy też poruszać temat agrotechniki uprawy konopi. Będziemy omawiać dokładnie zarówno uprawy polowe, a także uprawy pod osłonami, których w Polsce jest coraz więcej.

We współpracy z najlepszymi praktykami chcielibyśmy pokazać Państwu od początku, jak wygląda uprawa konopi. Będziemy przedstawiać, jakie maszyny stosowane są do uprawy i do zbioru konopi.

Przedstawimy też konopie jako roślinę leczniczą. I chociaż obecnie na rynku edukacyjnym istnieje już kilka kursów dotyczących medycznego stosowania konopi to jednak zatrudniając najlepszych specjalistów mamy nadzieję, że zaspokoimy potrzebę informacji naszych  studentów na temat zastosowania medycznego konopi.

Uwzględnimy również konopie jako roślinę oleistą, która szczególnie ma zastosowanie w przemyśle spożywczym kosmetycznym i paliwowym.

W Przedwojennej Polsce konopie wykorzystywane były przede wszystkim w przemyśle włókienniczym.

Obecnie umiejętność przetwarzania konopi została całkowicie zapomniana. Znaleźliśmy jednak osoby, które mają praktykę i prowadzą firmy specjalizujące się przerabianiu włókna konopi na cele przemysłu włókienniczego i budowlanego.

Niezwykle ważnym aspektem naszej edukacji będzie zastosowanie konopi do celów budowlanych. Dodajmy, że na politechnice lubelskiej jest instytut budownictwa naturalnego, który specjalizuje się w opracowaniu technologii z betonu konopnego.

Obecnie w polskiej branży konopnej około 80% przetwórstwa związanych jest z zastosowaniem ekstrakcji konopnych i tutaj również będzie to specjalnie oddzielny przedmiot, który będzie pokazywał wszystkie możliwe aspekty ekstrakcji konopi.

Utworzone będzie forum, gdzie studenci i wykładowcy będą mogli wymieniać ze sobą informacje i gdzie łatwo będziemy mogli komunikować się ze sobą. 

Bardzo intensywnie rozwijająca się branża konopna będzie potrzebowała coraz więcej wyspecjalizowanych pracowników. Można powiedzieć, że produktem ubocznym przemysłu konopnego będzie boom na zawody i miejsca pracy związane z przemysłem konopnym. Porównując to do państw, które już prężnie działają w tym przemyśle, takimi jak Kanada czy USA, obserwujemy, jak potrzebni są rolnicy ze specjalnością polowej uprawy konopi, specjaliści od uprawy pod osłonami, konsultanci medyczni, sprzedawcy, włókiennicy, mechanicy maszyn rolniczych czy włókiennicy specjalizujący się w obróbce włókna konopnego, laboranci, dziennikarze.

W 2018 r. produkty zawierające CBD wygenerowały 390 mln USD sprzedaży w USA, a do 2022 r. przewiduje się, że liczba ta osiągnie 1,3 mld USD, według danych New Frontier Data. Mając nadzieję na szybkie zmiany legislacyjne, w które cała branża konopna jest aktywnie zaangażowana, tak, aby były one jasne dla rolników uprawiających konopie, przedsiębiorców związanych z przetwórstwem konopi i użytkowników produktów konopnych, a także dla pacjentów. Uważa się, że to tylko kwestia czasu, iż podejście  ekonomiczne, zwycięży demoniczny stereotyp o konopiach, niesłusznie medialnie wypracowany przez trzydzieści lat, nieobecności w polskiej gospodarce, musi być obalony przez intensywnie prowadzoną edukację na rzecz renesansu tej ważnej dla człowieka rośliny. Konopie od 2013 roku są niemalże po trzydziestu latach znów obecne na polskich polach i przyczyniają się do rozwoju nowej, ważnej gałęzi gospodarki, co popycha zmianę polityki i prawa.

Edukacja jest najważniejszym narzędziem przywracania odpowiedniego miejsca konopiom w społeczeństwie, a w szczególności ich używanie jako rośliny leczniczej. Zakwalifikowanie w latach sześćdziesiątych konopi jako rośliny narkotycznej nastąpiło bez konsultacji z naukowcami i wbrew rozpowszechnionemu na całym świecie zastosowaniu tej rośliny. Tylko rzetelna edukacja, oparta na faktach, może odwrócić ten proces.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń (pokój 105)
tel. 81 452 94 74
e-mail:spd@wspa.pl

Opracowane przez:

mgr Jolantę Różycką - konsultantkę naukową d/s. konopi oraz opiekunkę merytoryczną Kierunku Studiów Podyplomowych: „Uprawa, przetwórstwo i zastosowanie konopi” w WSPA w Lublinie.

Przeglądaj zasoby EraKonopi.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ