biznes & prawo

Sprzedaż Pre - Rolssów CBD obciążona podatkiem akcyzowym! Poznaj opinię prawnika

2021-05-18 21:32:56 adw. Daria Rychlik

W ostatnim czasie na skutek interpretacji i stanowiska reprezentowanego przez Izbę Administracji Skarbowej, w tym przez Izbę we Wrocławiu i Ministerstwo Finansów, nadający się do palenia susz konopi siewnych o zawartości THC nie większej niż 0,2 % objęty został akcyzą. Tym samym sprzedaż takich produktów powoduje konieczność odprowadzania podatku.

 

Screen Shot / Instagram: hempflowerjoints
Screen Shot / Instagram: hempflowerjoints

Pre-Rollsy CBD

Przypominają na pierwszy rzut oka tradycyjne skręty z tytoniu - z tym, że tytoń zastąpiony jest suszem z konopi siewnych nadającym się do palenia o zawartości THC nie większej niż 0,2 %. Pomimo tej znaczącej różnicy Pre-Rollsy CBD zostały zakwalifikowane tak jak produkty tytoniowe i objęte akcyzą.

Pre-Rollsy CBD zwane też papierosami CBD choć nie zawierają nikotyny i dodatku tytoniu sprzedawane są jako produkty nadające się do palenia, tym samym według Izby Administracji Skarbowej powinny być obciążone podatkiem.

 

Regulacje prawne

Zgodnie z art. 98 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym za papierosy i tytoń do palenia uznawane są:

  • tytoń zrolowany nadający się do palenia w tej postaci, który nie jest cygarami ani cygaretkami w rozumieniu ust. 4;
  • tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest umieszczany w tutkach z bibuły papierosowej;
  • tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową.

Zgodnie z art. 98 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym za tytoń rolowany uznaje się:

  • dwa papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 8 centymetrów, ale nie dłuższy niż 11 centymetrów;
  • trzy papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 11 centymetrów, ale nie dłuższy niż 14 centymetrów;
  • cztery papierosy - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 14 centymetrów, ale nie dłuższy niż 17 centymetrów;
  • pięć papierosów - w przypadku gdy, wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 17 centymetrów, ale nie dłuższy niż 20 centymetrów.

Za tytoń zgodnie z art. 98 ust.5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym uznaje się tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego; odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.

Z powyższych definicji jasno wynika, że Pre-Rollsy CBD nie wpisują się w nią, niemniej jednak analiza kolejnych przepisów pozwala organowi skarbowemu na taką właśnie interpretację.

Zgodnie z art. 98 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia.

Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.

Pre-Rollsy CBD jak słusznie podkreślają sprzedawcy nie zawierają tytoniu, tym samym na potrzeby ustawy o podatku akcyzowym nie wpisują się w definicje papierosów i tytoniu. Niemniej jest to inna substancja niż tytoń i nadaje się do palenia.

Zaznaczyć jednak trzeba, że Pre-Rollsy CBD nie spełniają wszystkich kryteriów z ust. 2, 3 lub 5. Ponadto CBD posiada również właściwości lecznicze.

W wyjaśnieniach z dnia 23 stycznia 2021r. wiceminister finansów wyjaśnił, że produkt jest objęty akcyzą jeżeli nadaje się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego i nie jest przeznaczony wyłącznie do celów medycznych. Tym samym pre rollsy CBD za takie właśnie uznać należy.

Podleganie akcyzie w praktyce

W związku z objęciem podatkiem akcyzowym Pre-Rollsów CBD na ich producentów nałożone zostały również obowiązki prawne wynikające z tego faktu. Przede wszystkim mowa tu o konieczności składania deklaracji dla podatku akcyzowego celem jego rozliczenia, obliczanie jego wysokości i terminową zapłatę.

PODSUMOWANIE

Obowiązujące przepisy i interpretacje nie są korzystne dla przedsiębiorców, którzy produkują Pre-Rollsy CBD. Zgodnie z interpretacją Izby Administracji Skarbowej podlegają one akcyzie. Mając na uwadze obecne regulacje prawne i duże wątpliwości związane z produktami CBD - podejmując decyzję o wprowadzeniu na rynek produktów z CBD warto dla bezpieczeństwa opisać swoje plany i poprosić o interpretacje Izbę Skarbową.


Na wasze pytania odpowiada Daria Rychlik - praktykujący adwokat, od lat pomagjący przedsiębiorcom prowadzić działalność gospodarczą w różnych sektorach. W obszarach jej praktyki znajduje się między innymi ochrona danych osobowych, compliance, zamówienia publiczne, obsługa podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się także w tematyce prawnej dotyczących konopi włóknistych, medycznej marihuany, pomagam przedsiębiorcom organizować zgodnie z prawem działalność tego typu działalność w Polsce i za granicą. Prowadzi również kanał na Youtube i bloga, gdzie można znaleźć wiele ciekawych informacji.

Strona www i blog - www.kancelariaattorney.pl

You Tube Daria Rychlik

Facebook: Kancelaria adwokacka adw. Daria Rychlik

Instagram: rychlik.lawoffice

Linkedln: https://pl.linkedin.com/in/daria-rychlik-616693167

e-mail: d.rychlik@kancelariaattorney.pl

tel. 573 074 019

 

Dziękujemy że przeczytałeś ten artykuł do końca.

Powstał on z myślą właśnie o Tobie, o ludziach, dla których ważna jest niezależna i rzetelna informacja i to, że dostęp do wszystkich treści tutaj publikowanych jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje, ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Tobie oraz innym naszym czytelnikom. Jeśli masz ochotę wesprzeć niezależne dziennikarstwo w Polsce, możesz to zrobić poprzez dobrowolną wpłatę. Wystarczy, że wybierzesz jedną z poniższych opcji. Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu erakonopi.pl
Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal.

Przeglądaj zasoby EraKonopi.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ