Konkursy

Regulamin konkursu "Jak konopie zmieniły moje życie"

2021-01-30 05:30:00 Redakcja EraKonopi.pl

Udział w konkursie ozancza akceptację regulaminu. Dlatego warto się z nim zapoznać.

Konkurs
Konkurs

1.1    Redakcja portalu erakonopi.pl z siedzibą w Kaliszu 62-800, Al. Wolności 17a/35 zwana dalej Organizatorem, organizuje konkurs pod nazwą „Jak konopie zmieniły moje życie”, zwany dalej Konkursem.
1.2    Niniejszy regulamin definiuje warunki uczestnictwa w Konkursie, sposób zgłaszania prac przez uczestników Konkursu, zwanych dalej Uczestnikami, oraz sposób wyłonienia zwycięzców.
1.3    Konkurs adresowany jest do czytelników portalu erakonopi.pl.
1.4    Zwycięzcy konkuru otrzymują nagrody, opisane w ust. 8.4. niniejszego regulaminu.
1.5    Udział w Konkursie jest bezpłatny. Koszty nagród pokrywają Sponsorzy Konkursu , lub Organizator

2. KATEGORIE KONKURSU I SPOSÓB ZGŁOSZENIA

2.1 Konkurs przeprowadzany będzie w dwuch kategoriach:
a) I kategoria – nagroda jury - najbardziej poruszające i spektakularne historie

b) II kategoria – nagroda czytelników - ulubione historie czytelników portalu

3. WARUNKI UCZESTNICZENIA W KONKURSIE

3.1. Konkurs dostępny jest dla każdego pełnoletniego czytelnika portalu erakonopi.pl zdolnego do czynności prawnych

3.2. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

a. napisanie historii o objętości do 1800 znaków na temat "Jak konopie zmieniły moje życie", 

b. przesłanie swojej historii na adres konkurs@erakonopi.pl lub założenie konta użytkownika na portalu erakonopi.pl ( zgodnie z procedurą po kliknięciu w "Załóż konto" w prawym górnym rogu portalu erakonopi.pl

c. polubienie profilu erakonopi.pl na facebook ( https://www.facebook.com/EraKonopipl-102909215182292 )

3.3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

3.4. Zgłoszenie jest jednoznaczne z  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla celów przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

3.5. W konkursie nie moga brać udziału osoby zwiazane zawodowo z portalem erakonopi.pl

4. WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA

4.1. Tekst o obiętości do 1800 znaków

4.2. Samodzielne opublikowanie poprzez dodanie tekstu do zasobów portalu erakonopi.pl - poprzez klikniecie w sekcję DODAJ w menu portalu, wybranie opcji TREŚCI/ARTYKUL  wprowadzenie treści i tytułu oraz kliknięcie przycisku ZAPISZ 

4.3. Podpis pod artykułem konkursowym - dowolny - uczestnik identyfikowany jest poprzez adres mailowy z którego nastąpiła rejestracja na portalu erakonopi.pl.   Wynikach konkursu uczestnik identyfikowany będzie po podpisie pod artykułem, a wszelka korespondencja odbywa się na adres uzyty przez niego do rejestracji na portalu erakonopi.pl

5. TERMIN KONKURSU I MIEJSCE ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW

5.1. Konkurs rozpoczyna się 10 marca 2021 - teksty można publikować do 16 maja 2021 do godziny 23:59 ( decyduje data systemowa)
5.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 maja 2021.
5.3. Głosowanie przez czytelników rozpoczyna się od dnia 17 maja 2021 o godz 0:00 i trwa do 28 maja 2021 do godz 22:00.

6. ZASADY KONKURSU

6.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane własne teksty autorstwa uczestników
6.2. Niedopuszczlane jest naruszanie praw autorskich w opublikowanych materiałach
6.3. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić dowolną ilość artykułów, poprzez ich pubnlikację na potalu
6.4. Zgłaszając pracę do Konkursu Uczestnik udziela zgody na publikację jego danych ( podanych przez niego w treści artykułu i podpisie ) oraz opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania Uczestnika w związku z wzięciem udziału w Konkursie, a także informacji o otrzymanej nagrodzie na portalu erakonopi.pl
6.6. Organizator może nie dopuścić do Konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, pracy, która:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce;
b) narusza prawa osób trzecich lub obraża ich uczucia religijne;

c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy);
d) narusza prawa autorskie
e) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy);
f) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych pozwalających na publikację;
g) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
6.7. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszone artykuły w czasie trwania Konkursu.

7. KOMISJA KONKURSOWA

7.1. Komisja konkursowa składa się z trzech osób.

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

8.1. Ocena opublikowanych artykułów dokonywana będzie przez Komisję konkursową.
8.2. Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszeń do dnia 30 maja  2021
8.3. Rozstrzygnięcie Konkursu przez Komisję konkursową jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
8.4. Komisja konkursowa, przyzna nagrody za:
a) I miejsce – w kategorii I oraz II
b) II miejsce – w kategorii I oraz II;
c) III miejsce - w kategorii I oraz II
8.5. Komisja konkursowa ma prawo do nieprzyznania nagród za poszczególne miejsca w danej kategorii Konkursu.
8.6. Nagrody w obu kategoriach Konkursu ufundowane zostaną przez Sponsorów Konkursu:
8.7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą ubiegać się o ekwiwalent pieniężny za nagrody

9. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

9.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na portalu erakonopi.pl w dniu 31 kwietnia 2021
9.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail). 

10. PRAWA AUTORSKIE

10.1. Zgłoszenie artykułu do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie osobiste i majątkowe do tekstu.
10.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania korzystanie z tekstu w całości i we fragmentach, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na stronach internetowych należących do Organizatora 

 

Dziękujemy że przeczytałeś ten artykuł do końca.

Powstał on z myślą właśnie o Tobie, o ludziach, dla których ważna jest niezależna i rzetelna informacja i to, że dostęp do wszystkich treści tutaj publikowanych jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje, ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Tobie oraz innym naszym czytelnikom. Jeśli masz ochotę wesprzeć niezależne dziennikarstwo w Polsce, możesz to zrobić poprzez dobrowolną wpłatę. Wystarczy, że wybierzesz jedną z poniższych opcji. Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu erakonopi.pl
Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal.

Przeglądaj zasoby EraKonopi.pl

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ