aktualności

DLA ZAAWANSOWANYCH: Która metoda ekstrakcji oleju z konopi jest najlepsza?

2021-03-16 16:45:02 Tomasz Różański

Wytwarzanie olejów konopnych bogatych w fitokannabinoidy, terpeny i pozostałą zieloną chemię - to sztuka. Jak każda sztuka wymaga wielu lat ćwiczeń, doskonalenia i wyciągania wniosków

fot. Pexels/aphiwat-chuangchoem
fot. Pexels/aphiwat-chuangchoem

Pomimo globalnej pandemii rynek konopny stale rośnie, a coraz bardziej świadomi konsumenci oczekują coraz bardziej wyrafinowanego produktu końcowego. Jak przetwórcy konopi mogą nadążać za popytem konsumentów. Odpowiedzią są  nowe systemy i technologie - odpowiadające na nowe potrzeby rynku.

Producenci prześcigają się w sposobach na pozyskanie jak najlepszych produktów końcowych zawierających jak najwięcej fitokannabinoidów, terpenów i pozostałych pochodnych z konopi.

Proces wytworzenia dobrego produktu jest dosyć skomplikowany i wymaga wielu etapów - od obróbki wstępnej, poprzez wstępne etapy ekstrakcji, aż po dalsze etapy uszlachetniania.

Cała ekstrakcja zaczyna się od dojrzałej, żeńskiej rośliny konopi w stanie „surowym” lub naturalnym. A tak naprawdę od Trichomów, małych, przypominających włosy narośli, które można znaleźć na roślinach konopi, a która pełni funkcję magicznej fabryki produkującej terpeny i kannabinoidy ( THC, CBD itp) , które są przechowywane w kulistych gruczołach żywicznych wewnątrz każdego włoska. Dokładny charakter oraz stosunek wydzielanych kannabinoidów i terpenów zależy od genetyki nasion konopi, a także warunków środowiskowych, obecnych podczas wzrostu.

Celem wszystkich metod ekstrakcji jest oddzielenia trichomów od materiału roślinnego w celu zatężenia zawartych w nich związków. Po zebraniu, wysuszeniu i posortowaniu rośliny - pąki są oddzielane od łodyg. Chociaż kwiat jest najbardziej cenioną częścią rośliny konopi ze względu na koncentrację trichomów, liście również zawierają stosunkowo dużą ilość trichomów wytwarzających kannabinoidy.

Kwiaty i ścinki konopi mogą być bardzo gęste i nieregularne, co utrudnia wydajne pakowanie do maszyny ekstrakcyjnej. Ten problem często rozwiązuje się poprzez mielenie lub rozdrabnianie tych ścinków na mniejsze cząstki. Po rozdrobnieniu konopie są gotowe do pierwszego etapu ekstrakcji.

Ekstrakcję można przeprowadzić przy użyciu technologii rozpuszczalnikowej lub bezrozpuszczalnikowej w celu wytworzenia pochodnych pierwotnych takich jak:

 • Terpeny; to związki, które nadają konopiom i ich pochodnym charakterystyczny aromat i przyczyniają się do ich zróżnicowanego smaku.

 • Surowy ekstrakt; to ciemna, bardzo lepka substancja o strukturze podobnej do bardzo gęstej melasy. Chociaż ekstrakt ten jest bardzo bogaty w kannabinoidy, nadal zawiera również niepożądane składniki, takie jak cząsteczki roślinne, ciała stałe i woski.

 • Żywica; zawiera cenne związki oleiste zawarte w trichomach, w tym terpeny, flawonoidy i wysokie stężenia kannabinoidów. Może również zawierać niepożądane elementy, takie jak woski i chlorofil. Żywica jest zwykle dalej przetwarzana w nadające się do zmywania koncentraty.

 • Kalafonia; bezrozpuszczalnikowy ekstrakt otrzymywany w wyniku mechanicznego nacisku bezpośrednio na kwiat konopi. Wysokie ciśnienie silnie oddziela trichomy od materii roślinnej i skutkuje lepkim olejem.

 • Hasz, haszysz; to jedna z najstarszych pochodnych konopi znanych ludzkości. Powstaje poprzez mechaniczne oddzielenie włosków od rośliny na wiele sposobów. 

Najpopularniejsze i szeroko stosowane metody ekstrakcji na bazie rozpuszczalników obejmują:

 • BHO, ekstrakcja butanem; Używanie butanu jako rozpuszczalnika do ekstrakcji tworzy tak zwany butanowy olej haszyszowy. Ekstrakcja stosowana dla uzyskania silnego ekstraktu ( 80% THC ) z konopi indyjskiej. W wyniku ekstrakcji uzyskuje się ekstrakt o konsystencji miodu, dlatego ekstrakcja ta nazywana jest ekstrakcją miodową.
   
 • Ekstrakcja CO2; metoda istnieje od dziesięcioleci i jest powszechnie stosowana w innych gałęziach przemysłu do przetwarzania produktów, takich jak kawa, herbata, wanilia i perfumy. Ta ekstrakcja podzielona jest na na kategorie nadkrytyczne, podkrytyczne i „średnio krytyczne”, ale to nadkrytyczna jest zdecydowanie najczęściej stosowana. Ekstrakcja CO2 jest najczęściej stosowana metodą, ponieważ jest bezpieczna i zapewnia czysty produkt końcowy. Produkt po ekstrakcji z użyciem CO2 jest czysty – nie znajdziemy w nim rozpuszczalników, chlorofilu i innych niepożądanych lub niebezpiecznych związków czy substancji, a samo CO2, które w procesie użyliśmy nie wyciąga zanieczyszczeń, które mogły być w roślinie takich jak metale ciężkie, pestycydy czy herbicydy. Ekstrakcja nadkrytyczna zatrzymuje terpeny, olejki eteryczne i inne wrażliwe materiały, nie ekstrahuje większych cząsteczek, takich jak chlorofil. Ekstrakcja nadkrytycznym CO2 jest droga i wymaga odpowiednich szkoleń. W przeciwieństwie do alkoholu czy butanu, CO2 jest rozpuszczalnikiem wysoce regulowalnym, co oznacza, że ​​można wyciągać unikalne związki z roślin pod różnymi ciśnieniami i temperaturami. Otwiera to drzwi dla ogromnej kreatywności w procesie ekstrakcji. Ponadto, jeśli jakikolwiek CO2 pozostaje w ekstrakcie po procesie, po prostu wyparowuje. Jest to szczególnie ważne w przypadku wszelkich preparatów do zastosowań medycznych, ponieważ producent stosujący tę metodę może zagwarantować, że w produkcie końcowym nie będzie absolutnie żadnych pozostałości rozpuszczalnika. Zatem prawidłowo wykonany produkt końcowy jest unikalny, bezpieczny, mocny i wolny od chlorofilu.

 • Ekstrakcja oliwą z oliwek; najstarsza ze znanych ekstrakcji konopi, stosowana już 3 tys. lat P.N.E. Wiele osób decyduje się na produkty przygotowane tą metodą, gdyż jest ona naturalna i prosta. Jej zaletą jest też to, że pozwala na zatrzymanie znakomitej większości kannabinoidów, terpenów i flawonów mających prozdrowotne działanie. Wadą jest natomiast przede wszystkim krótka trwałość produktu.

 • Ekstrakcja alkoholowa (najczęściej etanolem ); jest jedną z najbardziej wydajnych metod ekstrakcji. Można ją przeprowadzić w warunkach gorących, zimnych i temperaturze pokojowej. Ekstrakcję gorącym alkoholem przeprowadza się na ogół przy użyciu techniki ekstrakcji Soxhleta. Metoda ta może być trudna do skalowania do dużych partii i często pozwala na wydobycie niechcianego chlorofilu i wosków roślinnych z kwiatu konopi ze względu na polarność rozpuszczalnika alkoholowego. Ekstrakcja zimnym alkoholem pomaga uniknąć tego problemu, ponieważ niższe temperatury powodują, że niechciane polarne woski roślinne i chlorofil są nieco trudniejsze do rozpuszczenia w polarnym rozpuszczalniku etanolowym. Pod względem ogólnej skalowalności, łatwości obróbki końcowej i efektywności energetycznej wydaje się, że ekstrakcja etanolem w temperaturze pokojowej wygrywa ze swoimi odpowiednikami. Etanol jest jednym z najpopularniejszych rozpuszczalników do ekstrakcji konopi, jest stosunkowo łatwą, tanią metodą i pozwala na dość bezpieczny proces ekstrakcji. Nie da się jednak całkowicie efektywnie odparować pozostałości po alkoholu. 

 • Ekstrakcja węglowodorami (butan, propan, metan); , jest w stanie wyekstrahować większą różnorodność terpenów z materiału konopi niż metoda ekstrakcji alkoholem. Proces zapewnia silny produkt końcowy odpowiedni do vaporyzacji.

 • Ekstrakcje mieszane; ekstrakcja nadkrytycznym CO2 z wykorzystaniem liofilizatów konopi. Inną metodą jest wtryskiwanie etanolu do strumienia CO2. W zależności od pożądanego produktu końcowego, metody można łączyć w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i zróżnicowania wydajności produktu końcowego. Dzięki metodom mieszanym uzyskuje się produkty najwyższej jakości zawierające pełne spektrum fitoskładników wolne od wszelkich zanieczyszczeń. 

 • Ekstrakcje wspomagane ultradźwiękami; Proces ten wykorzystuje energię dźwiękową, w celu zwiększenia skuteczności metod ekstrakcji alkoholowej, umożliwiając łatwiejsze rozpuszczanie się naturalnych olejów roślinnych w rozpuszczalniku alkoholowym. Dzięki pomocy ultradźwięków niepolarne kannabinoidy z rośliny konopi są bardziej zdolne do rozpuszczania się w rozpuszczalniku alkoholowym. 

 •  Technologia ekstrakcji hydrodynamicznej została niedawno wprowadzona do przemysłu konopi, wykorzystuje połączenie temperatury, ciśnienia i ultradźwięków do tworzenia ekstraktów z konopi o pełnym spektrum. W procesie hydrodynamicznej ekstrakcji świeża biomasa jest zamrażana, a następnie bezpośrednio rozkładana za pomocą ultradźwięków i sił hydrodynamicznych. W ten sposób powstaje nanoemulsja, która zawiera wszystkie kannabinoidy, terpeny i inne oleje z konopi w fazie wodnej. Separacja odśrodkowa, a następnie niskotemperaturowa destylacja próżniowa i etapy suszenia zamieniają nanoemulsję w silny i wysoce biodostępny ekstrakt z konopi.

  Izraelski startup pracuje również nad nową metodą ekstrakcji, która wykorzystuje ekstrakcję algorytmiczną do manipulowania temperaturą w celu ekstrakcji kannabinoidów i terpenów bez utraty niektórych właściwości rośliny po drodze. EraKonopi.pl przygląda się najnowszym osiągnięciom w temacie ekstrakcji.

Do najpopularniejszych metod bezrozpuszczalnikowych należą:

 • Ekstrakcja z użyciem suchego lodu; Metoda ta polega na pokryciu surowca roślinnego suchym lodem na kilka minut, po czym wytrząsa się jak największą ilość tworzącej się żywicy. Niewątpliwą zaletą tej metody jest to, że uzyskuje się nią dużą ilość CBD w stosunku do pozostałych związków, takich jak flawonoidy czy terpeny. Prawidłowo przeprowadzony proces daje możliwość pozyskania koncentratu wysokiej jakości.
 • Separacja mechaniczna - kief - można oddzielić od pąków konopi po prostu przez mielenie i przesiewanie. Te krystaliczne formacje tworzą część struktur znanych jako trichromy, które znajdują się na wielu roślinach, w tym na konopiach.

Ostatnim etapem procesu ekstrakcji jest izolowanie, rekombinacja, destylacja lub rozpuszczenie w oleju bazowym.

 • Izolaty to prawie czyste chemicznie wyodrębnione związki pochodzące z olejów. Powstały izolat ma postać proszku, ale producent może zdecydować się na przekształcenie go w postać krystaliczną. Zawiera 99,9% danego kannabinoidu i jest jego najczystszą postacią.

 • Rekombinowane pochodne to produkty powstałe w wyniku rekombinacji terpenów i izolatów kannabinoidów, takich jak THC czy CBD. Produkty te są również znane jako terpsolaty.

 • Destylat gotowy produkt zawiera od 60% do 90% kannabinoidów.

Ekstrakty czyli olejki, pozyskane w wyniku procesu ekstrakcji rozpuszcza się w olejach bazowych takich jak oleje roślinne, oleje kokosowe MCT lub oleje tłoczone na zimno z nasion konopnych. Na rynek konsumencki trafiają pod powszechną i moim zdaniem nieprecyzyjną nazwą olejków CBD - właściwe jest używanie nazwy oleje konopne z ekstraktem. 

Metody ekstrakcji, których nie polecam

Należą do nich ekstrakcje dokonane za pomocą heksanu, nafty, izopropanolu. Za ich pomocą otrzymamy produkt, który z jednej strony może nam pomóc, z drugiej – może nam bardzo poważnie zaszkodzić. Dla przykładu nawet śladowe ilości heksanu czy benzopirenu są rakotwórcze i bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Jedną z najbardziej popularnych metod takiej ekstrakcji jest metoda ekstrakcji oleju z marihuany z użyciem nafty. Jest to jedna z najwcześniej opracowanych metod i charakteryzuje się stosunkową prostotą wykonania  - to na niej ekstrahował  swój olej RSO Rick Simpson. Dzięki temu dość szeroko się rozpowszechniła, zwłaszcza wśród domorosłych producentów działających na czarnym rynku.

Sam jestem zwolennikiem tylko jednej z metod ekstrakcji i nie zdradzam jej celowo, żeby niczego nie sugerować.

Dziękujemy że przeczytałeś ten artykuł do końca.

Powstał on z myślą właśnie o Tobie, o ludziach, dla których ważna jest niezależna i rzetelna informacja i to, że dostęp do wszystkich treści tutaj publikowanych jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje, ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Tobie oraz innym naszym czytelnikom. Jeśli masz ochotę wesprzeć niezależne dziennikarstwo w Polsce, możesz to zrobić poprzez dobrowolną wpłatę. Wystarczy, że wybierzesz jedną z poniższych opcji. Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu erakonopi.pl
Wpłaty obsługuje bezpieczny i sprawdzony system PayPal.

Przeglądaj zasoby EraKonopi.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ